İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikamız

  • Gönen Ticaret Borsası Eğitim düzeyi yüksek, dinamik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen bir ekip oluşturur.
  • Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek personelin birbiriyle iletişimini arttırır.
  • Personelin maddi manevi haklarının korunduğu çalışmasının karşılığını göreceği, adil, tarafsız, kayırmalara ödün vermeyen bir yönetim anlayışını sistemli şekilde yürütür.
  • Yeni işe alınan personelin işe uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon programı uygular.
  • Personel arasında fırsat eşitliği yaratır, çalışma ortamını iyileştirerek motivasyonlarını arttırır ve aidiyet duygularını geliştirir.
  • Hakkaniyetli bir performans yönetim sistemi uygulayarak personelin performansını değerlendirir ve çıkan sonuca göre ödüllendirir.
  • Personelin öneri ve beklentilerini dikkate alır ve hızlıca çözüme kavuşturur.

Personelin bilgi ve becerilerini arttırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak amacıyla eğitimine önem verir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
abigem
BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar
TOBB Türkiye Fuar Rehberi
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
İktisadi Kalkınma Vakfı
Kredi Garanti Fonu
Meybem
Tepav
Tobb Üniversitesi
Umem Beceri'10

Yukarı çık.

Navigasyon

Close