Mali Politika

Mali Politikamız

  • Gönen Ticaret Borsası Mali faaliyetlerini 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda belirlenen yasal mevzuatlar ve ilgili yönetmeliklere uygun, şeffaf ve hesap verebilir biçimde gerçekleştirir.
  • Güçlü tarımsal ticaret politikaları geliştirerek üyelerimizin bölgesel, ulusal ve uluslar arası alandaki ticari ve sosyal hayatlarına katkı sağlar.
  • Tüm gelir kaynaklarını üyelerinin ve bölgenin çıkarları doğrultusunda en verimli şekilde değerlendirir.
  • Yatırım ortamlarının iyileştirilmesi için farkındalık oluşturur, sürdürülebilir ve kaliteli üretimi teşvik eden yatırımların yapılmasını sağlar.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
abigem
BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar
TOBB Türkiye Fuar Rehberi
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
İktisadi Kalkınma Vakfı
Kredi Garanti Fonu
Meybem
Tepav
Tobb Üniversitesi
Umem Beceri'10

Yukarı çık.

Navigasyon

Close