Üyelik için gerekli evraklar (Gerçek Kişi)

Borsa Gerçek Kişi Üyeliği için gereken evraklar nelerdir?

  1. Ticaret sicili veya esnaf sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tastiknamesi
  2. Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdan örneği
  3. Noter tastikli imzaa sirküleri
  4. İkametgâh ilmuhaberi veya tezkeresi
  5. Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf
  6. Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge
  7. Mevzuatta istenen veya birlik yâ da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler (kurum tarafından verilip doldurulan evraklardır. Yetkili kişinin imzalarını, adres, telefon, iştigal konusu gibi bilgileri içerir.)

*Kayıt ücreti 2019 yılı için 260,00 tl’dir.

Gerçek Kişi Üye Kayıt Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.

7.maddede istenen borsamızdan temin edilecek matbu evraklara ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
abigem
BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar
TOBB Türkiye Fuar Rehberi
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
İktisadi Kalkınma Vakfı
Kredi Garanti Fonu
Meybem
Tepav
Tobb Üniversitesi
Umem Beceri'10

Yukarı çık.

Navigasyon

Close