Üyelik için gerekli evraklar (Tüzel Kişi)

Borsa Tüzel Kişi Üyeliği için gereken evraklar nelerdir?

  1. Tescil ilanın yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicil tastiknamesi
  2. Temsilcilerin noter tastikli imza sirküleri
  3. Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği
  4. Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı
  5. Temsilcilerin ikametgâh ilmıhaberi veya tezkeresi
  6. Tescil ilanında yayınlanmışsa noter tastikli ana sözleşme örneği
  7. Mevzuatta istenen ve ya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler

*Kayıt ücreti 2019 yılı için 260,00 tl’dir.

Tüzel Kişi Üye Kayıt Formunu İndirmek İçin Tıklayınız

7.maddede istenen borsamızdan temin edilecek matbu evraklara ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
abigem
BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar
TOBB Türkiye Fuar Rehberi
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
İktisadi Kalkınma Vakfı
Kredi Garanti Fonu
Meybem
Tepav
Tobb Üniversitesi
Umem Beceri'10

Yukarı çık.

Navigasyon

Close