TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ'NDEN DUYURU

27 Haziran 2024
58
Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden Duyuru

ARAŞTIRMA VE PLANLAMA İŞLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda (TOBB); Birlikleri (TOBB) himayesinde yürütülmekte olan Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Platformu Akıllı KOBİ Platformu çalışmaları çerçevesinde, ülkemizde faaliyet gösteren KOBİ'lerin dijital dönüşümlerinin mevcut durumunu belirlemek ve kamu politikaları oluşturmak amacıyla Akıllı KOBİ'nin en büyük ölçekli ve kapsamlı anket çalışmasının başlatıldığı ifade edilmektedir.

Ankette dijital vizyon ve strateji, dijital lider, dijital kültür, dijital üretim, dijital teknoloji, dijital işgücü ve çalışanların dijital yetkinliklerine ilişkin sorular yer almaktadır. Anket sonucunda KOBİ'lerin dijital dönüşümüne ilişkin bir rapor hazırlanacak, bu alandaki sorunlar tespit edilecek ve çözüm önerileri geliştirilecektir.
https://akillikobi.org.tr/kobilerin-dijital-donusumu adresinden katılım sağlanabilinmektedir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
abigem
BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
İktisadi Kalkınma Vakfı
Kredi Garanti Fonu
Meybem
Tepav
Tobb Üniversitesi

Yukarı çık.

Navigasyon

Close